วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องมือช่วยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด


โรคเบาหวาน สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมน "อินซูลิน" ไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้


โดยเบาหวาน แบ่งออกป็น 2 ชนิด

  • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์ ซึ่งสร้างอินซูลินในส่วนของตับอ่อนทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน หรือสร้างน้อยมาก ดังที่เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาว และถ้าเป็นรุนแรง จะมีการคั่งของสารคีโตน สารนี้จะเป็นพิษต่อระบบประสาททำให้หมดสติถึงตายได้
  • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเบาหวานที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีส่วนเกี่ยวกับ "พันธุกรรม" นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะ น้ำหนักตัวมาก และขาดการออกกำลังกาย มีลูกดก อีกทั้งวัยที่เพิ่มขึ้น เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลินแต่ทำงานไม่เป็นปกติ เนื่องจากมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ที่สร้างอินซูลินค่อยๆถูกทำลายไป 


อาการเบื้องต้นของโรคเบาหวาน
1. ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น
2. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น
3. กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมากๆต่อครั้ง
4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง
5. เบื่ออาหาร
6. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
7. ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ
8. สายตาพร่า มองไม่ชัดเจน
9. อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก
10. อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไตตามมา


การป้องกันการเป็นเบาหวาน
- ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ควบคุมโภชนาการ
- ควรตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ

โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้โดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี และยังช่วยลดความเสี่ยงในโรคแทรกซ้อนที่อาจตามมาได้

โดยเครื่องตรวจน้ำตาล มีให้เลือกหลายชนิด หลายบริษัท การตรวจทราบผลทันที ทำให้ทราบระดับของการควบคุมน้ำตาลในขณะนั้น ตรวจง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ควบคุมอาหาร ได้ถูกวิธี ช่วยในการปรับยาเมือนำผลน้ำตาลมาปรับ และยังสามารถวินิจฉัยเรื่องน้ำตาลต่ำ และลดผลจากน้ำตาลต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีอาการเตือนของน้ำตาลต่ำเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายเสริมกรณีที่ไม่มีข้อห้ามพบแพทย์อย่างสมำเสมอ

แต่ที่ผมซื้อให้ผู้ใหญ่ที่บ้าน ก็เป็นเครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องนี้เลย สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือด Glucose Leader ได้รับมาตรฐาน FDA คุณภาพสุดยอด รายละเอียดสินค้าชินนี้จะมีดังนี้

Gluco Leader เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
1 ชุด ประกอบไปด้วย
1.ตัวเครื่อง GlucoLeaderTM รุ่น Enhance
2.แถบตรวจนํ้าตาลกลูโคสในเลือด (Blood Glucose Test Strip) 1 กล่อง มี 25 ชิ้น พร้อมโค้ดแถบตรวจฯ (Strip Code)
3.ปากกาเจาะเลือด 1 แท่ง และเข็มเจาะเลือด 30 ชิ้น
4.กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

ได้รับมาตรฐาน FDA
*รับประกันตัวเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

*เงื่อนไขการรับประกัน : กรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิตหรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ยกเว้นการทำตก,หล่น, การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ

เห็นพี่ที่เค้าขายบอกมาด้วยว่า ถ้าซื้อช่วงนี้จะแถม Strips Test
แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (ใช้ควบคู่กับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด Gluco Leader)

ประกอบด้วย
1. แผ่น Strips Test 1 กล่อง มี 25 ชิ้น
2. เข็มเจาะ 30 ชิ้น

หากสนใจ เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด สามารถเข้าไปสั่งซื้อ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/bloodglucosemeter